Fine kemikalije

  • Trgovsko ime
  • ime izdelka
  • CAS št.
  • Nepremičnina
  • Uni-NUCA

   Nuklearno sredstvo 2166018-74-0 Prosojno jedrno sredstvo za poliolefin Ogled modelov
  • P-terc-butil benzojska kislina

   P-terc-butil benzojska kislina 98-73-7 Bel kristalinični prah, UVB filter, topen v olju Ogled modelov
  • Metil P-terc-butil benzoat

   Metil P-terc-butil benzoat 26537-19-9 Prozorna brezbarvna tekočina, topna v olju Ogled modelov
  • 4-terc-butiltoluen

   4-terc-butiltoluen 98-51-1 Brezbarvna tekočina, topna v olju Ogled modelov