Politika zasebnosti

Uniproma spoštuje in ščiti zasebnost vseh uporabnikov storitve. Da bi vam zagotovil natančnejše in bolj prilagojene storitve, bo uniproma uporabil in razkril vaše osebne podatke v skladu z določbami te politike zasebnosti. Toda uniproma bo do teh informacij ravnala z veliko mero skrbnosti in previdnosti. Če v tem pravilniku o zasebnosti ni drugače določeno, uniproma brez vašega predhodnega dovoljenja ne bo razkrival ali posredoval takšnih informacij tretjim osebam. Uniproma bo to politiko zasebnosti občasno posodabljala. Ko se strinjate s pogodbo o uporabi storitve uniproma, se šteje, da se strinjate z vso vsebino te politike zasebnosti. Ta politika zasebnosti je sestavni del pogodbe o uporabi storitve uniproma.

1. Področje uporabe

a) Ko pošljete poizvedbo po e-pošti, izpolnite podatke o povpraševanju v skladu s pozivom k povpraševanju;

b) Ko obiščete spletno mesto uniproma, bo uniproma zabeležil vaše podatke o brskanju, vključno z, vendar ne omejeno na vašo stran obiska, naslov IP, vrsto terminala, regijo, datum in čas obiska, pa tudi zapise spletne strani, ki jih potrebujete;

Razumete in se strinjate, da naslednje informacije ne veljajo za to politiko zasebnosti:

a) informacije o ključnih besedah, ki jih vnesete pri uporabi storitve iskanja, ki jo ponuja spletna stran uniproma;

b) ustrezne podatke o poizvedbah, ki jih zbira uniproma, vključno, vendar ne omejeno na dejavnosti udeležbe, informacije o transakcijah in podrobnosti o oceni;

c) Kršitve zakona ali pravil uniprome in ukrepi, ki jih uniproma izvaja proti vam.

2. Uporaba informacij

a) Uniproma ne bo zagotavljala, prodajala, dajala v najem, delila ali trgovala z vašimi osebnimi podatki nobeni nepovezani tretji osebi, razen z vašim predhodnim dovoljenjem ali da taka tretja oseba in uniproma posamezno ali skupaj zagotavlja storitve za vas in po koncu takšnih jim bo prepovedan dostop do vseh takšnih informacij, vključno s tistimi, ki so jim bile prej dostopne.

b) Uniproma prav tako ne dovoljuje nobeni tretji osebi, da zbira, ureja, prodaja ali prosto širi vaše osebne podatke na kakršen koli način. Če se ugotovi, da se kateri koli uporabnik spletnega mesta uniproma ukvarja z zgoraj navedenimi dejavnostmi, ima uniproma pravico takoj odpovedati pogodbo o storitvi s tem uporabnikom.

c) Uniproma vam lahko z namenom oskrbe uporabnikov z uporabo vaših osebnih podatkov zagotovi informacije, ki vas zanimajo, vključno z, vendar ne omejeno na pošiljanje informacij o izdelkih in storitvah, ali izmenjavo informacij s partnerji uniprome, da vam lahko pošljejo informacije o njihovih izdelkih in storitvah (za slednje je potrebno vaše predhodno soglasje).

3. Razkritje informacij

Uniproma bo razkrila vse ali del vaših osebnih podatkov v skladu z vašimi osebnimi željami ali zakonskimi določbami v naslednjih okoliščinah:

a) razkritje tretji osebi s predhodnim soglasjem;

b) Če želite zagotoviti izdelke in storitve, ki jih potrebujete, morate svoje osebne podatke deliti s tretjo osebo;

c) v skladu z ustreznimi določbami zakona ali zahtevami upravnih ali sodnih organov razkriti tretji osebi ali upravnim ali sodnim organom;

d) Če kršite ustrezne zakone in predpise Kitajske ali sporazum o storitvi uniproma ali ustrezna pravila, morate to razkriti tretji osebi;

f) V transakciji, ustvarjeni na spletnem mestu uniproma, če je katera koli stranka v transakciji izpolnila ali delno izpolnila transakcijske obveznosti in vložila zahtevo za razkritje informacij, ima uniproma pravico odločiti se, da bo uporabniku zagotovila potrebne informacije, kot je kontakt informacije druge stranke za lažje dokončanje posla ali reševanje sporov.

g) druga razkritja, za katera se uniproma zdi primerna v skladu z zakoni, predpisi ali politikami spletnih strani.