Naša kultura

Naša vizija

Naj kemikalije delujejo.
Naj se življenje spremeni.

Naša misija

Zagotavljanje boljšega
in bolj zelen svet.

Naše vrednote

Integriteta in predanost, skupno delo in delitev uspeha;
Narediti pravo stvar, narediti to pravilno.

Naše vedenje

Put Customers First

Kupce postavite na prvo mesto

Modern medical person

Izkažite integriteto

Strive for Excellence

Prizadevajte si za odličnost

Execute for Results

Izvršite za
Rezultati

Embrace Change

Nadaljujte s sodelovanjem
in timsko delo

Innovation

Sprejmi spremembo
in inovacije